on Dec 18th, 2009Publikacijų sąrašas

Pivorienė J. Socialinio darbo raida stiprinant socialinę sanglaudą//Regnum Est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui -20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys/ Atsak. .red. G. Mesonis. –  Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010. P. 1043-1056. ISBN 978-9955-19-166-7.

Pivorienė J. Socialinis darbas bendruomenėje/Socialinis darbas: profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010. P. 204-223. ISBN 978-9955-19-184-1.

Pivorienė J. Vaiko, kaip viešosios informacijos objekto, vaizdavimas internetinėje žiniasklaidoje//Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 8 (2).-Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009. P. 44-50. ISSN 1648-4789

Pivorienė J. From medical to social model of disability – changes in notion “disability” in official documents//New culture of welfare: the clash between managerial ideology, public image and professional identity. 7th annual TiSSA  Plenum and PreConference/Vilnius: Vilnius Pedagogical university, 2009. P.131-133. ISBN 978-9955-20-443-5

Pivorienė J. Apie emigraciją ir šeimą išeivijoje//Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Nr. 1 (7). – Lietuvių išeivijos isntitutas: Versus Aureus, 2009.  P. 146-148. ISSN 1822-5152.

Jolanta Pivorienė, Renata Jurkonytė. Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2). p. 76-82.
Metai: 2008
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: smurtas, socializacijos veiksniai: šeima, bendraamžiai, mokykla, žiniasklaida


Jolanta Pivorienė. Pagyvenusių ir senų žmonių vaidmenų kaita šeimoje // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(1). p. 41-45.Metai: 2008
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: senėjimas, šeima, socialinis vaidmuo, tėvystės, senelių, sutuoktinio, našlio/našlės vaidmenys


Jolanta Pivorienė, Loreta Dirsienė. Rizikos šeimų poreikiai ir jų tenkinimo galimybės/ red. Vosyliūtė A. Socialinės grupės: iš praeities į dabartį/ Vilnius, 2007.- p. 313-330.Metai: 2007
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: rizikos šeima, poreikiai: materialiniai, socialiniai, pagalbos.


Jolanta Pivorienė. Atvejo vadyba socialinio darbo metodikoje // Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 6(1). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007. P. 68-75. ISSN 1648-4789
Metai: 2007
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, naujas žinių taikymas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: atvejo vadyba, atvejo vadybos procesas: įvertinimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, užbaigimas ir įvertinimas, atvejo vadybininko funkcijos

 


Jolanta Pivorienė, Vaida Miliauskienė. Rizikos grupei priklausančių paauglių ir jų tėvų tarpusavio santykių ypatumai//Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 5 (1). -Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. P. 96-107

 Metai: 2006
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: šeima, rizikos grupė, šeimos tarpusavio santykiai

 


Jolanta Pivorienė, Daiva Mikalauskaitė. Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos formavimosi prielaidos //Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 4 (1). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005. P. 87-94
Metai: 2005
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: socialinės apsaugos sistema, nevyriausybinės organizacijos

 


Jolanta Pivorienė, Jolita Večerskytė. Socialinio darbo įvaizdis interneto svetainėse//Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 4 (2).- Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005. P. 132 – 141
Metai: 2005
Publikuoto mokslinio darbo rezultatas: naujos žinios, socialinio reiškinio tyrimas
Publikuoto mokslinio darbo raktažodžiai: internetinė svetainė, įvaizdis, socialinio darbo įvaizdis, palankus (patrauklus) įvaizdis, neutralus įvaizdis

Šiuo metu komentarai draudžiami.