on Oct 24th, 2007CV

     
 
   
   
   
   
        
   
   
   
   
Darbo patirtis   
Datos 2003 (nuo 2004 m. išrinkta konkurso būdu)- iki dabar
Profesija arba pareigos Docentė, nuo 2008 m. Socialinės politikos fakulteto prodekanė projektams ir tarptautiniams ryšiams
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas Fakulteto ir katedrų tarptautinio bendradarbiavimo, nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas, inicijavimas, rengimas, įgyvendinimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštasis mokslas
Datos  1998-2004
Profesija arba pareigos Lektorė, nuo 2002 -Socialinės integracijos (tyrimų) centro vadovė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas, projektų koordinavimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas Vytauto Didžiojo universitetas, Donelaičio g. 52, Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštasis mokslas
 Išsilavinimas   
Datos 1995- 2001
Kvalifikacija Socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro laipsnis

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas
 Datos 1993-1995
Kvalifikacija Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

 

Vytauto Didžiojo universitetas
Datos  1989-1993
Kvalifikacija Sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

 

Vytauto Didžiojo universitetas
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos   
Gimtoji kalba(-os)  Lietuvių k. 
Kita kalba(-os)    
Įsivertinimas   Supratimas  Kalbėjimas  Rašymas 
Europos lygmuo*   Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos pateikimas žodžiu    
Anglų k.   C1  Įgudęs vartotojas  C1  Įgudęs vartotojas  C1  Įgudęs vartotojas  C1  Įgudęs vartotojas  C1  Įgudęs vartotojas 
Rusų k.   B2  Pažengęs vartotojas  B2  Pažengęs vartotojas  B1  Pažengęs vartotojas  B1  Pažengęs vartotojas  B1  Pažengęs vartotojas 
Prancūzų k.   A2  Pradedantysis vartotojas  A2  Pradedantysis vartotojas  A2  Pradedantysis vartotojas  A2  Pradedantysis vartotojas  A1  Pradedantysis vartotojas 
Ispanų k.   A1  Pradedantysis vartotojas  A1  Pradedantysis vartotojas  A1  Pradedantysis vartotojas  A1  Pradedantysis vartotojas  A1  Pradedantysis vartotojas 
  * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

 

Pedagoginiai gebėjimai ir kompetencijos 

 Paskaitų ir seminarų bakalauro ir magistro studijų programų studentams rengimas ir realizavimas, studijų dalykų pritaikymas ir realizavimas nuotolinėms studijoms, darbas su studentais Moodle aplinkoje, vadovavimas kursiniams ir diplominiams darbams. 

Dėstymas

MRU:

Socialinių programų sisteminis vertinimas (mag., nuo 2005-iki dabar)

Bendruomenės socialinė veikla (bak., nuo 2004-iki dabar) 

Socialinės vadybos praktika (mag., 2008-2009)

Socialinių mokslų kiekybinė ir kokybinė metodologija (mag., 2007-2008)

Socialinis darbas užsienio šalyse (bak., 2004-2005)

Socialinio darbo istorija (bak., 2003-2005)

VDU: Vadyba ir administravimas (mag., 2000-2001), Socialinių problemų alternatyvos socialiniame darbe (mag., 2001-2002), Socialinių tyrimų metodai (mag., 1998-2004), Sociologijos pagrindai socialiniame darbe (bak, 1999-2004), Tyrimai socialiniame darbe (bak., 2000-2004), Kiekybiniai socialinių mokslų metodai (bak., 2002-2004), Kiekybinių sociologijos tyrimo metodų problemos (mag., 2003-2004).

 Dėstymas užsienio universitetuose:

2010 Rygos Stradina universitetas (Latvija)

 2010 Porto universitetas (Portugalija) 

 2010 Kempen aukštoji mokykla (Belgija)

 2010 Talino universitetas (Estija) 

 2010 Plantijn aukštoji mokykla (Belgija)

2010 Alikantės universitetas (Ispanija)

2010 Osnabrucke aukštoji mokykla (Vokietija)2009 Gento universitetas (Belgija)

2009 Goteburgo universitetas (Švedija) 

2009 Porto universitetas (Portugalija)

2009 Esbjerg aukštoji mokykla (Danija)  

2008 Porto universitetas (Portugalija)

2008  Antverpeno aukštoji mokykla (Belgija)

2008  Inhollando universitetas (Nyderlandų karalystė)

2007  Rovaniemi universitetas (Suomija)

2007  Tampere universitetas (Suomija)

2007  Inhollando universitetas (Nyderlandų karalystė)

2007  Antverpeno aukštoji mokykla (Belgija)

2006  Antverpeno aukštoji mokykla (Belgija)

2006 Inhollando universitetas (Nyderlandų karalystė) 

2004  Osnebrucke aukštoji mokykla (Vokietija)

2002  Laplandijos universitetas (Suomija) 

Dėstymas nuotoliniu būdu

Pritaikytas nuotolinėms studijoms bakalauro studijų dalykas „Bendruomenės socialinė veikla“, dėstomas nuotoliniu būdu nuo 2009 m. (Pažyma Nr. 17NSC-60, 2010 02 26) “Moodle“ svetainėje kategorijoje „Įvairių projektų dalykai“ paskelbti su bendraautoriais dalykai anglų kalba: „Supervision in Social Work“, „WASPOLSS – naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška 2009“, „WASPOLSS – naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška 2010“ (Pažyma Nr. 17NSC-60, 2010 02 26) 

Analitiniai gebėjimai ir kompetencijos

Mokslinės informacijos socialinės gerovės tematikoje kaupimas, sisteminimas ir skleidimas (mokslinių straipsnių, knygų dalių spaudai rengimas, pranešimų rengimas ir skaitymas).   

Mokslinio tiriamojo darbo vadybos gebėjimai ir kompetencijos

 

Mokslinių tyrimų organizavimas, vadovavimas ir  vykdymas socialinės gerovės tematikoje. 
Vadybiniai gebėjimai ir kompetencijos  Nuo 2008 Socialinės politikos fakulteto prodekanė projektams ir tarptautiniams ryšiams, MRU. 

Socialinio darbo katedros vedėja MRU, 2005-2006 m.

Socialinės integracijos centro vadovė VDU, 2002-2004

Projektų vadybos gebėjimai ir kompetencijos  Nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimo ir  įgyvendinimo patirtis nuo 1998 m.

Tarptautinio projekto „Socialinis darbas ir darnioji plėtra“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-65, 2010 m. lapkričio 3 d.). Erasmus IP, 2010-2013.

Tarptautinio projekto „Socialinės gerovės teorijos ir lyginamieji tyrimai“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-13, 2010 m. rugsėjo 7 d.). Erasmus IP, 2010-2013.

LMT finansuojamas mokslininkų grupės projektas “Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis aspektas. 2010-2011 (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-65, 2010 m.).

 „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete”, sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072/PES-3, projekto kodas  Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072 darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 4I-855, 2010 m. liepos   2   d.). 2010-2011

Humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinės kompleksinės programos projekto „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP studijos)“ rengimo darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 155, 2010 m.). 2010.

Tarptautinio projekto „WASSPOLS – Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška“ darbo grupės vadovė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 15, 2007 m.), Erasmus IP, 2007-2010.

Tarptautinio projekto „Supervizija socialiniame darbe“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-67, 2008 m.). Nordplus HE, 2008-2010.

Tarptautinio projekto “Mokymasis visą gyvenimą 2010“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-61, 2008 m.). ES 6-oji bendroji programa. 2008-2010.

Tarptautinio projekto „Savos istorijos pojūtis skatina europietišką atsakomybę“ („Sense of our History Activates Responsibility of Europeans“) pagal EACEA programą „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“, Action 4) partnerinės organizacijos (MRU) veiklos koordinatorė. 2009-2010 m.

Jungtinės magistrantūros studijų programos „Socialinio darbo praktikos vadyba“ rengimo darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr.1I-116, 2009 m.)

Jungtinės magistrantūros studijų programos „Lanksti darbo teisė ir socialinė apsauga Europoje“ rengimo darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr.1I-116, 2009 m.)

Nacionalinio projekto “Supratimo link” (Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa) partnerinės organizacijos (MRU) veiklos koordinatorė. 2009 m.

Tarptautinio projekto „Socialinio darbo studijų programų kūrimas“ rengimo darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-181, 2009 m.), Tempus IV.

Nacionalinio projekto “Šeimai palankios aplinkos kūrimas Mykolo Romerio universitete” rengimo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-109, 2008 m.). Europos socialinis fondas, 2008-2009.

Tarptautinio projekto “Mokymasis visą gyvenimą 2010 darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-61, 2008 m.). ES 6-oji bendroji programa, 2005-2010.

Tarptautinio projekto „Jungtinės psichologijos doktorantūros programos rengimas“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 20SP-3, 2008 m.), Erasmus CD.

Tarptautinio projekto „Supervizija socialiniame darbe“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-67, 2008 m.). Nordplus HE, 2008-2010.

Tarptautinio projekto “Jungtinės socialinio darbo vadybos (supervizijos) magistrantūros programos kūrimas“darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I-161, 2008 m.). Erasmus CD, rengtos paraiškos 2008 ir 2009 m. teikimui.

Tarptautinio projekto „WASSPOLS – Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška“ darbo grupės vadovė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 15, 2007 m.), Erasmus IP, 2007-2010.

Europos struktūrinių fondų projektas pagal BPD priemonę 2.5 “Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete” (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-030/SUT-172, projekto registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0030), 2008.

Europos struktūrinių fondų projektas pagal BPD priemonę 2.3 “Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas” (paramos sutarties Nr.D4-34/2004/2.3.0-02-230/PES-4, projekto registracijos Nr.BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0036), 2008.

Tarptautinio projekto „IP_PAL – Aktyvaus mokymosi skatinimas socialinio darbo švietimo srityje“ darbo grupės vadovė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 184, 2007 m.), Erasmus IP, 2006-2009.

Tarptautinis projektas „Koordinuotų ir visapusiškų ŽIV ir AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamųjų vartotojų ir jų lytinių partnerių tinklo plėtimas“ (Expending Network for Coordinated  and Comprehensive Actions on HIV?AIDS Prevention among IDUs and Bridging Population“ (ENCAP)), EU Public Health Program, 2006-2009.

Tarptautinis projektas „Daugiasektorė ŽIV valdymo sistema“ HELP (HIV/AIDS  Education for Lithuanian Program); Project Hope, 2006-2008.

Tarptautinio projekto „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“ darbo grupės narė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 272, 2007 m.), 2007-2009.

Tarptautinio projekto „LAESSO – Naujas modulis teisės, teisinių paslaugų ir socialinio darbo srityje“ darbo grupės vadovė (Rektoriaus įsakymas Nr. 1I – 62, 2004 m.). Socrates Erasmus, 2004-2006.

Tarptautinio projekto „Addressing educational needs in disadvantaged communities across Europe“ darbo grupės vadovė, Erasmus IP  Nr. 47653-IC-1-2001-HU-ERASMUS-IP-2), 2002-2005.

 

Ekspertavimo gebėjimai ir kompetencijos  Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė 2006-2009 m., Socialinių mokslų ekspertų komiteto narė2008-2009  m. Studijų kokybės vertinimo centro (Socialinio darbo studijų krypties) programų ekspertė nuo 2006 m. Europos mokslo fondo (European Science Foundation) ekspertė (2009-2012) 
   Kvalifikacijos kėlimas

 “Reflektyvioji praktika socialinio darbo studijose ir profesinėje veikloje” (tobulinimas bendrųjų ir profesinių kompetencijų. KU tęstinių studijų centras, pažymėjimo Nr. 58-36437, 2010 10 22-23 (12 val.).

Paskaitų ciklas „Etikos institucionalizacijos universitetuose procesai; Pozityvus mąstymas; Specialybės kalba; Efektyvų mokymąsi skatinančios mokymosi strategijos: pratybų ir seminarų vedimas; Elektroninės studijos šiuolaikiniame universitete; Akademinė iškalba; Organizacijos socialinis kapitalas; Ar galiu ir žinau, kaip dirbti komandoje: psichologinė perspektyva“. MRU, pažymėjimo Nr. 3KV-39, 2010 10 14.

Mokymai apie supervizijos taikymo ypatumus pagal projektą „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“. MRU, pažymėjimo Nr. 2, 2010 06 06 28 – 07 01 (24 val.).

 „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“. MRU, pažymėjimo Nr.13, 2010 06 17-29 (16 val.).

Social pedagogical approaches in social professions. FESET, 2010 04 22-24

„Kultūrų dialogas – dialogo kultūra“.  Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, VPU. Pažymėjimo Nr. 685, 2010 03 18 (8 val.)

Competence based learning and reflection (patirtinis mokymas ir refleksija). Edukacinės kompetencijos tobulinimo seminaras. Seminaro vadovas P. Stet (Utrechto universitetas), KMU, pažymėjimo Nr.1587,  2010 01 25 (6 val.)

Socialinio darbo praktika: situacija ir iššūkiai. VDU, Pažymėjimo Nr. SD-4468, 2009 11 20 (8 val.).

Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas Pažymėjimo Nr. 4446, 2009 10 9-10 (16 ak. val.)

Socialinio darbo studentų ir praktikos vadovų mokymasis praktikoje: bendradarbiavimu grindžiama patirtis. MRU, Pažymėjimo Nr. 10A-SPFD-39, 2009 02 25 (6 ak. val.)

Socialinio darbo studentų praktika: patirties refleksija. VDU, Pažymėjimo Nr. SD-3363, 2008 11 28 (8 ak. val.)

Benchmarking Internationalization. ESMU, 2008 04 28-29

Competencies of Social Educators and other professions. Amsterdama School of Social Work, FESET, 2008 04 24-28

Mokslinių tyrimų kiekybiniai ir kokybiniai metodai. EIP Vilnius , Pažymėjimo Nr. EIP/VVD/03/15-87, 2008 03 15 (8 ak. val.)

Supervizija socialinio darbo praktikoje. MRU , Pažymėjimo Nr. 10A-SPFD-285, 2008 04 11 (6 ak. val.)

International and Intercultural Experience in Supervision. ANSE ir Talino universitetas, 2007 08 14-18

 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos  2006-2007 m.m. Socialinio darbo studijų krypties 2005 m. pagrindinių ir magistrantūros studijų savianalizės rengimo grupės narė (MRU).2007 m. Socialinio darbo studijų krypties reglamento rengimo grupės narė (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1058). 
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos  Įgūdžiai dirbant  Microsoft Office (Word, Power Point, Exel, SPSS) programomis
   
     
    
   
                             

Šiuo metu komentarai draudžiami.